Ostermontag 2024 – 1. April – ist in KW 14

Montag, 1. – Sonntag, 7. April 2024

Feiertage an Ostern 2024

Fr., 29. März (KW 13):
Karfreitag  – 
Mo., 1. Apr.:
Ostermontag
z.B. 9, 30 2023, 25 April oder ostern 2023.
Facebook Twitter Mastodon